ธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์


ที่พลัส เราพร้อมเพิ่มมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ด้วยบริการบริหารอาคารและจัดการทรัพยากรอาคารอย่างมืออาชีพ เราพร้อมให้บริการสำหรับอาคารทุกประเภท สำหรับอาคารเพื่อการพาณิชย์ประเภทต่างๆ และโครงการเพื่อพักอาศัย

เพราะการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้อาศัยและผู้ใช้อาคาร โดยอำนวยความสะดวกสบาย และบริหารโครงการให้คงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่ น่าทำงานเป็นผลให้มูลค่าอสังหาริมทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมงานกว่า 15 ปี ทำให้เราเข้าใจในรายละเอียดของการบริหารอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบ สามารถปรับกลยุทธ์ พร้อมนำเสนอระบบการจัดการให้เหมาะสมกับโครงการ และสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อเป้าหมายแห่งความพึงพอใจ สร้างความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้อาศัย ผู้ใช้อาคารและเจ้าของโครงการได้รับผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน


บริการบริหารทรัพยากรอาคารแบบมืออาชีพ บริการที่ดีที่สุด มืออาชีพเท่านั้นที่รู้

ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร

ลดภาระงานด้านการบริหารจัดการอาคารของผู้ว่าจ้าง
บริหารอาคารและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างมาตรฐานและคุณภาพการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่
เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ให้สูงขึ้น
บริหารจัดการการใช้พลังงานภายในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ช่วยรักษาและยืดอายุการใช้งานอาคาร
สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีอย่างยั่งยืน
สร้างและเพิ่มมูลค่าให้แก่อาคารในระยะยาว

อาคารชั้นนำจำนวนมากเลือกพลัส เพราะ

ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารครบทุกด้าน อาทิ
งานโครงสร้าง, งานช่าง, งานไฟฟ้า, งานสาธารูปโภคต่างๆ เป็นต้น
วางกลยุทธ์และระบบการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร ตามหลักวิชาการ
ใช้เทคนิค วิธีการ เทคโนโลยี และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
การบำรุงรักษา การควบคุมค่าใช้จ่าย การจัดทำฐานข้อมูลอาคาร และการทำระบบบัญชี
ได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก Bureau Veritas Certification
การมีบุคลากรผู้สำเร็จความรู้โดยตรงจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ
มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลกรที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
เพิ่มศักยภาพความสามารถการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยความร่วมมือกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการเป็น สมาชิกของ International Facility Management Association (IFMA)
การมีฐานข้อมูลค่าใช้จ่ายและการดำเนินงาน อาคารสำนักงานและที่พักอาศัยชั้นนำ ในกรุงเทพมหานคร
  สามารถใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาคารอย่างต่อเนื่อง
มีการพัฒนาและวิจัยอย่างต่อเนื่อง
ให้บริการด้วยความใส่ใจและเป็นกันเอง

ขอบเขตของการให้บริการ

บริหารอาคารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมาตรฐาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้พักอาศัย
รักษาสภาพอาคารและทรัพย์สินส่วนกลางให้ได้มาตรฐานสูงสุด มีความมั่นคงและปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม
รักษามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยในอาคาร
อนุรักษ์พลังงาน ดำเนินการวางแผนและรณรงค์ให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
ส่งเสริมให้มีการอบรมการอพยพหนีไฟ
บริหารงานบัญชีและการเงินให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
บริหารจัดการทำงานของผู้รับเหมาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ผลงานของเรา

 • 1. 33 ทาวเวอร์
 • 2. 39 บาย แสนสิริ
 • 3. 49 พลัส คอนโดมิเนียม
 • 4. เกียรตินาคิน (ตึกแดง)
 • 5. คริสตัล ปาร์ค
 • 6. คอนโดวัน ลาดพร้าว 15
 • 7. คอนโดวัน ลาดพร้าว สเตชั่น
 • 8. คอนโดวัน สุขุมวิท 52
 • 9. คอนโดวัน สุขุมวิท 67
 • 10. คอนโดวันทองหล่อ สเตชั่น
 • 11. คอนโดวันสยาม
 • 12. คอนโดวันสาทร
 • 13. คอนโดวันเอ็กซ์สาทร-นราธิวาส
 • 14. คอนโดวันเอ็กซ์สุขุมวิท 26
 • 15. คาซา เดลมาเร
 • 16. คาซ่า เวล่า โฮเต็ล คอนโดมิเนียม
 • 17. โครงการมาร์เก็ต พลัส
 • 18. เชฟร่อน ประเทศไทย
 • 19. โชติธนวัฒน์ คลังสินค้า, อาคารจรรยวรรธ พาร์ควิวล กม.52
 • 20. ซิตี้ พลัส สุขุมวิท 50
 • 21. ซิตี้ ลิฟวิ่ง
 • 22. ซิลเวอร์ เฮอริเทจ คอนโดมิเนียม
 • 23. ดิ เอสพลานาด คอนโดมิเนียม
 • 24. ดิ แอดเดรส ชิดลม
 • 25. เดอะ เครส
 • 26. เดอะ โคฟ พัทยา
 • 27. เดอะ โคฟเวอร์  ทองหล่อ
 • 28. เดอะ ซิลค์ พหลโยธิน 3