PLUS PROPERTY

ผู้เชี่ยวชาญบริการอสังหาฯ
ที่ตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการ

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ให้บริการแบบ 360° ครบ จบ ทุกขั้นตอน

Service All in one

ให้บริการแบบ 360° ครบ จบ ที่เดียว ด้วยความเชี่ยวชาญผ่านประสบการณ์ ที่มากกว่า 20 ปี

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พร้อมพัฒนาบุคลากร ให้เชี่ยวชาญทุกสายงาน

Professional Talent

พัฒนาบุคลากรให้เชี่ยวชาญในสายงาน ทำงานร่วมกับระบบเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ และพัฒนา

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

Service Standard

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (QUALITY MANAGEMENT SYSTEM : QMS) พร้อมพัฒนาบุคลากร ด้วยการเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญ อย่างต่อเนื่อง จากสถาบัน Plus Eduplex

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ การันตีความเป็นมืออาชีพด้านตัวแทนอสังหาฯ

Award Winning

การันตีความเป็นมืออาชีพด้วยรางวัลคุณภาพทั้งด้านตัวแทนอสังหาฯ และการบริหารจัดการอาคาร

  • รางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย
  • รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบบริการ
  • รางวัล DOT PROPERTY AWARD
  • รางวัล Fitwel อาคารเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ตอบทุกความต้องการบริการอสังหาฯ

PLUS PROPERTY

ผู้เชี่ยวชาญบริการอสังหาฯ
ที่ตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการ

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ให้บริการแบบ 360° ครบ จบ ทุกขั้นตอน

Service All in one

ให้บริการแบบ 360° ครบ จบ ที่เดียว ด้วยความเชี่ยวชาญผ่านประสบการณ์ ที่มากกว่า 20 ปี

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พร้อมพัฒนาบุคลากร ให้เชี่ยวชาญทุกสายงาน

Professional Talent

พัฒนาบุคลากรให้เชี่ยวชาญในสายงาน ทำงานร่วมกับระบบเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ และพัฒนา

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

Service Standard

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (QUALITY MANAGEMENT SYSTEM : QMS) พร้อมพัฒนาบุคลากร ด้วยการเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญ อย่างต่อเนื่อง จากสถาบัน Plus Eduplex

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ การันตีความเป็นมืออาชีพด้านตัวแทนอสังหาฯ

Award Winning

การันตีความเป็นมืออาชีพด้วยรางวัลคุณภาพทั้งด้านตัวแทนอสังหาฯ และการบริหารจัดการอาคาร

  • รางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย
  • รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบบริการ
  • รางวัล DOT PROPERTY AWARD
  • รางวัล Fitwel อาคารเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ตอบทุกความต้องการบริการอสังหาฯ

กว่า 14,000,000 ตร.ม. ที่โครงการชั้นนำมั่นใจ และเลือกใช้บริการกับพลัส พร็อพเพอร์ตี้

สต็อกซื้อ-ขาย-เช่า

18,600

ยูนิต

รวมมูลค่าการบริหารงานขาย และการตลาด

24,000

ล้านบาท

จำนวนโครงการอสังหาฯ ชั้นนำ ที่ดูแล

460

โครงการ

Loading...