เงินบริจาคลดหย่อนภาษี อิ่มใจได้บุญ ลดหย่อนได้ 2 เท่า

2018 M11 1
ภาษีและการเงิน

เงินบริจาคลดหย่อนภาษี : อิ่มใจได้บุญ ลดหย่อนได้ 2 เท่า

ช่วงใกล้จะสิ้นปีแบบนี้ หลายคนก็คงเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองแล้วใช่ไหมครับว่า ปีนี้เราจะต้องเตรียมตัวเสียภาษีเท่าไหร่ดี? แล้วเราจะสามารถใช้สิทธิอะไรเพื่อลดหย่อนภาษีได้อีกบ้าง จะดีมั้ย ถ้าเราสามารถเลือกใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งสิทธิในการลดหย่อนภาษีประเภทนี้ก็คือ "ค่าลดหย่อนภาษีจากเงินบริจาค" เช่น การบริจาคเงินเพื่อช่วยสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านการกีฬา โรงพยาบาล การสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อสังคม หรือช่วยเหลือองค์กรการกุศล ฯลฯ เรียกได้ว่าการใช้สิทธินี้ นอกจากตอบโจทย์คนที่วางแผนภาษีได้แล้ว ยังมอบความอิ่มเอมใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ไปจนถึงคนที่รักการทำบุญทำทานได้อีกทางหนึ่งด้วยครับ

“ค่าลดหย่อนภาษีจากเงินบริจาค" สิทธิเพื่อหมุนเงินทุนสู่การพัฒนาสังคม

วิธีนี้ถือเป็นทางเลือกของการใช้สิทธิสำหรับลดหย่อนภาษีที่ดีต่อใจ แถมยังได้ความสบายใจจากการช่วยเหลือผู้อื่นกลับมาอีกต่างหาก แต่สิ่งสำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจก่อนก็คือ การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเงินบริจาคในปี 2561 นี้ จะใช้วิธีคำนวณที่แตกต่างจากการการใช้สิทธิประเภทอื่นๆ โดยจะได้สิทธิหักได้สูงสุดไม่เกิน 10% ของเงินได้สุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนภาษีทั้งหมด 

สูตรคำนวณค่าลดหย่อนภาษีจากเงินบริจาค

โดยการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเงินบริจาคจะสามารถแบ่งประเภทได้หลากหลาย ซึ่งแต่ละประเภทก็จะได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีที่แตกต่างกันไป ซึ่งทุกคนควรเลือกทำความเข้าใจให้ชัดเจนถึงสิทธิที่จะได้รับ ก่อนที่จะตัดสินใจวางแผนใช้สิทธิค่าลดหย่อนภาษีจากการบริจาค

โครงการบ้านแสนธรรมดา สามารถใช้เงินบริจาคลดหย่อนภาษีได้

ภาพจากโครงการ บ้านแสนธรรมดา

1. เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา

สำหรับคนที่อยากจะมอบเงินบริจาคเพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศนั้น ก่อนจะดำเนินการใช้สิทธิแนะนำให้ทุกคนตรวจสอบรายชื่อของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเอาไว้ก่อนว่ารองรับหรือไม่ด้วยการคลิกเข้าไปสืบค้นได้ที่นี่

ซึ่งเงินบริจาคประเภทนี้เราจะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของจำนวนที่ทุกคนจ่ายจริงไป แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอย่างอื่นก่อนหักลดหย่อนเงินบริจาคนะครับ เช่น หากเราบริจาคเงินให้สถานศึกษาไปจำนวน 5,000 บาท ก็จะสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า คือ 10,000 บาทเลยทีเดียว

สถานพยาบาลของรัฐ สามารถใช้เงินบริจาคลดหย่อนภาษี 2 เท่า

2. เงินบริจาคให้แก่สถานพยาบาลของรัฐ

สังคมไทยยิ่งนานวันก็ยิ่งกลายเป็นสังคมสำหรับผู้สูงอายุเข้าไปทุกที ดังนั้นคนที่อยากสนับสนุนด้านการดูแลสุขภาพของผู้คนในสังคมให้ดี ทางรัฐบาลได้มอบสิทธิให้เงินบริจาคประเภทนี้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของจำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคให้กับสถานพยาบาลของรัฐเช่นเดียวกัน แต่ทั้งนี้เมื่อรวมกับเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาในข้อ 1. แล้วต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอื่นๆ

กองทุนวิจัย 4 กองทุน สามารถใช้เงินบริจาคลดหย่อนภาษี 2 เท่า ถึงปี 2562

3. เงินบริจาคเข้ากองทุนวิจัยและนวัตกรรม 4 กองทุน

การบริจาคประเภทนี้คือการมอบเงินบริจาคเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ กองทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา และกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข โดยผู้ที่บริจาคเข้ากองทุนใดใน 4 รายชื่อนี้ ก่อนถึงระยะเวลา 31 ธันวาคม 2562 ก็สามารถนำเงินบริจาคมาลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยที่รวมกับการบริจาคด้านการศึกษาต้องไม่เกิน 10% ของเงินบริจาคเช่นกัน

แต่อย่างไรก็ดี มีข้อควรทราบเอาไว้เพิ่มเติมอีกนิดนะครับว่า กรณีที่บริจาคเข้ากองทุนวิจัยและนวัตกรรมนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะสามารถหักลดหย่อนได้ 1 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาคเท่านั้น (เทียบกับปี 2561 – 2562 ที่จะได้สิทธิหักลดหย่อนได้ 2 เท่า) โดยรวมกับเงินบริจาคอื่น ๆ แล้ว ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอื่นๆ ดังนั้นถ้าใครอยากจะใช้สิทธิลดหย่อนประเภทนี้ นี่คือช่วงเวลาที่คุ้มค่าและเหมาะสมแล้ว

4. เงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ

ยังมีองค์กรและกองทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ อีกมาก ให้ได้เลือกบริจาคได้ตามต้องการ โดยการบริจาคที่อยู่ในประเภทนี้จะได้รับสิทธิในการยื่นลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า เหมือนกับการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาเช่นกัน โดยสามารถเลือกบริจาคได้ตามรายนามดังต่อไปนี้

- เงินบริจาคให้แก่กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์

- เงินบริจาคในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน

- เงินบริจาคในการจัดให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์

- เงินบริจาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการกีฬา

- เงินบริจาคเข้ากองทุนยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชน เพื่อสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน ยากไร้ ด้อยโอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม

- เงินบริจาคให้โครงการฝึกอบรมอาชีพ และการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู สงเคราะห์เด็กและเยาวชนของสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ตัวอย่างเช่น มูลนิธิเสริมกล้า  โครงการบ้านแสนธรรมดา

5. เงินบริจาคทั่วไป

นอกจากนี้ทางภาครัฐยังเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เพิ่มเติม จากการเลือกบริจาคเงินเพื่อการกุศลแก่องค์กรต่างๆ ได้อีกมากมายเช่น เงินที่เราบริจาคให้แก่วัดวาอาราม สภากาชาดไทย สถานพยาบาล รวมถึงมูลนิธิที่เป็นองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

เงินบริจาคช่วยเหลือเหตุอุทกภัย ลดหย่อนภาษีได้เท่ายอดบริจาคจริง

ภาพจาก Thaitribune

6. เงินบริจาคช่วยเหลือเหตุอุทกภัย

ในปี 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการเกิดเหตุอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทยและประเทศลาว ทำให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้สำหรับผู้ที่ใจบุญบริจาคเงินช่วยเหลือเหตุน้ำท่วมที่ผ่านมา สามารถนำเงินบริจาคมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เท่ากับจำนวนเงินที่บริจาคจริง แต่มีข้อแม้อยู่ว่าเมื่อนำมารวมกับเงินบริจาคอื่น ๆ แล้ว ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้สิทธิ และจะต้องเป็นการบริจาคให้กับส่วนราชการตามโครงการของทางราชการ หรือบริจาคผ่านบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่ได้แจ้งชื่อต่อกรมสรรพากรเพื่อเป็นสื่อกลางในการเป็นตัวแทนรับบริจาคเท่านั้น และแน่นอนว่าจะต้องมีใบเสร็จรับเงินมาเป็นหลักฐานเพื่อความชัดเจนไม่ต่างจากการบริจาคประเภทอื่นๆ

·  4 ตัวช่วยแสนดีที่ทำให้ ภาษี เป็นเรื่องง่าย

·  วิธีการหักลดหย่อนภาษี บ้านหลังแรก สำหรับมือใหม่

·  5 เรื่องสำคัญ วางแผนชีวิตวัยเกษียณให้พร้อมสุข


ข้อสำคัญที่ควรจำเอาไว้ก็คือ รายการเงินบริจาคที่เราจะสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้นั้น จะต้องมี

เอกสารใบเสร็จรับเงินบริจาค หรือใบอนุโมนาบัตร ที่ระบุชื่อผู้บริจาคชัดเจนตรงกับชื่อ-นามสกุลของผู้เสียภาษี

เพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานสำหรับการยื่นภาษีเงินได้แก่สรรพากรด้วยนะครับ

           

            ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ ที่ทางพลัสนำมาฝากทุกคนก่อนลดหย่อนภาษีที่กำลังจะมาถึงนี้ ได้ทั้งอิ่มใจ ได้ทั้งเงินลดหย่อนภาษีด้วยนะครับ

-------------------------------

หาคอนโดที่คุณต้องการได้ที่นี่: คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโด กรุงเทพ

 

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ให้คำปรึกษาฝากขายปล่อยเช่า และการซื้อขายคอนโดมือสอง ครบทุกขั้นตอน บริหารโครงการที่พักอาศัย/โครงการเพื่อการพาณิชย์ บริหารงานขายและการตลาดโครงการ ด้วยทีมงานระดับคุณภาพ กับประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี เติมเต็มทุกความต้องการอย่างแท้จริง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 688 7555 หรือ คลิกที่นี่ เพื่อศึกษาข้อมูลการบริการของเราเพิ่มเติมครับ

  ติดตาม

  Subscribe

  เรื่องเด่นน่าสนใจ

  สนามเป้า ย่านไลฟ์สไตล์สุดชิคแต่ใกล้ชิดสุขภาพ
  รีวิวอสังหาฯ
  ทรัพย์สินส่วนกลางที่มีค่า สร้างมูลค่าเพิ่มให้โครงการได้
  พลัสทอล์ก