Facebook Pixel
Loading

Loading.

ธุรกิจการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารเพื่อที่พักอาศัย

ที่ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ การบริหารจัดการทรัพยากรอาคารเพื่อที่พักอาศัย คือการบริการที่มุ่งเน้นรูปแบบการบริหารจัดการที่ให้ความยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองต่อลักษณะทางกายภาพของโครงการที่แตกต่างกัน โดยครอบคลุมไปถึงการบริการที่มากกว่าการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารประจำวัน ด้วยเป้าหมายสำคัญคือ เพื่อเป็นการรักษาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการ และเพื่อคุณภาพการเป็นอยู่ที่ถูกสุขอนามัยและเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยภายในโครงการ

ทำไมต้องเลือก PLUS+
 • มีผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์มากประสบการณ์กว่า 20 ปี
 • พนักงานมีจิตใจพร้อมบริการ
 • มีหน่วยงานตรวจสอบและซ่อมบำรุง
 • มีกระบวนการการซักซ้อมเหตุฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่พักอาศัย

 • บริหารจัดการอาคารและพื้นที่ใช้สอยให้มีประสิทธิภาพ และสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรอย่างมีทั่วถึง
 • บำรุงรักษาอาคาร ทรัพย์สินส่วนกลาง และสิ่งอำนวยความสะดวก ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และปลอดภัยตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
 • ปฏิบัติตามมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทรัพย์สินและผู้อยู่อาศัย
 • คำนึงถึงหลักการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริหารงานด้านการบัญชีและการบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
 • บริหารและดูแลการทำงานของผู้รับเหมาภายนอก เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของนิติบุคคล

ติดต่อทีมงาน

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ กับธุรกิจการบริหารจัดการด้านทรัพยากรอาคาร (Facility Management) เพราะเราเข้าใจทุกรายละเอียด ของงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ และตระหนักถึงความสำคัญตลอดจนมูลค่าในอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี จึงต้องการนำเสนอบริการที่เหมาะสม สอดคล้องตรงตามเป้าหมายและนโยบายขององค์กร เอื้อประโยชน์และก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่ออสังหาริมทรัพย์ในทุกรูปแบบ 

เรามีผลงานที่ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน บนพื้นที่รวมกว่า 1 ล้านตารางเมตร ไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ศูนย์สรรพสินค้า รวมถึงอาคารสถาบันการศึกษา พร้อมการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานงานบริหารอาคาร ISO 9001:2008 คุณจึงมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าทุกบริการที่คุณจะได้รับ มีเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์สูงสุดและเกิดจากความเข้าใจในความต้องการของคุณ อย่างแท้จริง 


ทำไมต้องเลือก PLUS+
 • มีผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์มากประสบการณ์กว่า 20 ปี
 • พนักงานมีจิตใจพร้อมบริการ
 • มีหน่วยงานตรวจสอบและซ่อมบำรุง
 • มีกระบวนการการซักซ้อมเหตุฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์

 • บริหารจัดการอาคารและพื้นที่ใช้สอยให้มีประสิทธิภาพ และสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรอย่างมีทั่วถึง
 • บำรุงรักษาอาคาร ทรัพย์สินส่วนกลาง และสิ่งอำนวยความสะดวก ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และปลอดภัยตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
 • ปฏิบัติตามมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทรัพย์สินและผู้อยู่อาศัย
 • คำนึงถึงหลักการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อทีมงาน

ธุรกิจตัวแทนบริหารงานโครงการ เพิ่มศักยภาพให้การบริหารงานของคุณ

บริการบริหารงานขายโครงการแบบครบวงจร สำหรับเจ้าของโครงการที่พักอาศัย ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยมีทีมงานมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์จริง ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน ด้วยรูปแบบการทำงานที่ทันสมัยและใส่ใจในทุกรายละเอียด มีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารการขาย เพื่อให้ตรงกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการและวัตถุประสงค์ของลูกค้าให้ได้สินค้าและบริการที่ตรงใจกับผู้บริโภคมากที่สุด นอกจากนั้นเรายังมีฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมายขนาดใหญ่ที่เชื่อถือได้ ที่พร้อมจะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการขายและการตลาดเป็นไปอย่างถูกต้องและแม่นยำ เพื่อความมั่นใจได้ถึงความสำเร็จของโครงการ และการเพิ่มมูลค่าของการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  สามารถตอบสนองความต้องการและวัตถุประสงค์ของลูกค้า

ทำไมต้องเลือก PLUS+
 • บริหารงานขายแบบครบวงจรสำหรับโครงการที่พักอาศัยทุกประเภท
 • ทีมงานมีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพ
 • มีฐานข้อมูลลูกค้าที่ครอบคลุมทุกทำเลตลาด
 • มีระบบดูแล ตรวจสอบ และรายงานของงานขายภายใต้
  มาตรฐานแสนสิริ

บริหารงานขาย

 • สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้และผลตอบแทนในการลงทุน
 • ชี้นำการพัฒนารูปแบบทางกายภาพโครงการ ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผน กำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการ
 • จัดทำแผนการดูแลโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อรักษาและเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ในระยะยาว
 • จัดทำแผนการขายโครงการ และแผนการสื่อสารทางการตลาด

ติดต่อทีมงาน

เปลี่ยนความเป็นไปได้...ให้เป็นความสำเร็จ

พลัส คอนซัลเทนซี่ ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่พร้อมให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งก่อนการเริ่มโครงการและระหว่างการดำเนินการ สำหรับเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของโครงการ นักลงทุน และสถาบันการเงิน
ด้วยปณิธานการทำงานที่พร้อมดูแลธุรกิจคุณให้เป็นเสมือนธุรกิจเรา ทีมงานทุกคนจึงพร้อมให้คำปรึกษาอย่างตรงไปตรงมา ภายใต้ฐานข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เชื่อถือได้ พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และนักวิเคราะห์สังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์สูงคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มมูลค่า และผลตอบแทนสูงสุดให้ธุรกิจคุณ

ทำไมต้องเลือก PLUS+
 • มีผู้เชียวชาญด้านกฎหมายอสังหาริมทรัพย์
 • มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่น่าเชื่อถือ
 • มีนักวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์สูง
 • เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ตรงในการพัฒนาโครงการ
  อสังหาริมทรัพย์ รู้ลึก รู้จริง ทุกขั้นตอน

บริการให้คำปรึกษา

 • การสำรวจ ศึกษาและวิจัยข้อมูลตลาด
 • การวางแผนพัฒนารูปแบบโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
 • ศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงินในการลงทุนในแง่ของผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
 • ศึกษาด้านกายภาพเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการลงทุน
 • การจัดทำแผนฟื้นฟูโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อรักษาและเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ในอนาคต

ติดต่อทีมงาน