บริการบริหารอาคารเชิงพาณิชย์

PLUS FACILITY MANAGEMENT

บริหารอาคารเพื่อการพาณิชย์อย่างเป็นระบบ กับ PLUS FACILITY MANAGEMENT

รับบริหารอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า สถาบันการศึกษา อาคารมิกซ์ยูส ด้วยการทำงานเชิงรุก วางแผน จัดการฐานข้อมูล ควบคุม บำรุงรักษา และตรวจสอบก่อนเกิดปัญหา โดยทีมงานที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี บนพื้นที่รวมกว่า 1 ล้านตารางเมตร ทำงานร่วมกับเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย มุ่งเน้นประโยชน์ต่อเจ้าของอาคาร พร้อมเพิ่มศักยภาพให้อาคารของคุณ

บริหารอาคารเพื่อการพาณิชย์อย่างเป็นระบบกับ PLUS FACILITY MANAGEMENT

รับบริหารอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า สถาบันการศึกษา อาคารมิกซ์ยูสรับบริหารอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า สถาบันการศึกษา อาคารมิกซ์ยูส

โดยทีมงานที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี บนพื้นที่รวมกว่า 1 ล้านตารางเมตร ทำงานร่วมกับเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย มุ่งเน้นประโยชน์ต่อเจ้าของอาคาร พร้อมเพิ่มศักยภาพให้อาคารของคุณ


พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ดูแลบริหารอาคารเชิงพาณิชย์ อย่างเป็นระบบ

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ดูแลบริหารอาคารเชิงพาณิชย์ อย่างเป็นระบบ

เพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ดูแลบริหารอาคารเชิงพาณิชย์ อย่างเป็นระบบ

ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงาน

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ดูแลบริหารอาคารเชิงพาณิชย์ อย่างเป็นระบบ

ลดภาระของผู้ว่าจ้างด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ดูแลบริหารอาคารเชิงพาณิชย์ อย่างเป็นระบบ

ให้บริการด้วยความยืดหยุ่น ใส่ใจ และมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Loading...