ที่ปรึกษางานขายโครงการ บริหารการขายและการตลาด

PLUS SOLE AGENT


บทพิสูจน์ที่บริษัทพัฒนาอสังหาฯ ชั้นนำมั่นใจ พร้อมเลือกใช้บริการ บริหารงานขาย การตลาดโครงการและที่ปรึกษาการ พัฒนาโครงการอย่างมืออาชีพกับพลัส พร็อพเพอร์ตี้

บทพิสูจน์ที่บริษัทพัฒนาอสังหาฯ ชั้นนำมั่นใจ พร้อมเลือกใช้บริการ บริหารงานขาย การตลาดโครงการและที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการอย่างมืออาชีพกับ พลัส พร็อพเพอร์ตี้

ด้วยเงินทุนจดทะเบียนกว่า

150

ล้านบาท


พัฒนาโครงการมาแล้วกว่า

130

โครงการ


มูลค่าโครงการรวมกว่า

70,000

ล้านบาท

Loading...