Back to Top

นโยบายการดูแลรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคล (Privacy Policy)

วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการดำเนินการจัดเก็บ ประมวลผลหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ และนำเสนอโครงการที่ลูกค้าอาจจะสนใจ
 • เพื่อจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลการใช้ รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการของบริษัทฯ
 • ส่งให้แก่บุคคลที่สามหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัทฯ

นโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้เคารพและตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง
จึงได้มีการดำเนินตามกฎหมายคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับความคุ้มครองและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งนโยบายนี้จะใช้ในการดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัทในเครือ และ/หรือบริษัทร่วมทุน (“บริษัท”) ที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านทุกช่องทางของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ เช่น การเข้าเยี่ยมชม หรือติดต่อโครงการ การเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าถึงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย (“Platform”) ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านสามารถค้นหา เยี่ยมชม ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น

 • โครงการพักอาศัย ได้แก่ คอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ ที่ดิน และโครงการอื่นๆ ที่บริษัทดำเนินการบริหารงานขายและให้เช่า
 • บริการดูแลที่พักและบริหารโครงการ
 • บริการบริหารอาคารเชิงพาณิชย์
 • บริการที่ปรึกษางานขายโครงการ
 • ข่าวสาร โปรโมชัน ของผลิตภัณฑ์และการบริการ
 • การดำเนินการใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการผ่านเว็บไซต์
 • การดูแลความปลอดภัยและระบบวิศวกรรมอาคาร

ก่อนที่ท่านจะใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นนี้ ขอความร่วมมือท่านศึกษาข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ซึ่งหากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทใคร่ขอให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที หากท่านตกลงใช้งานต่อไป ถือว่าท่านยินยอมตามข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทมีนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

1. คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

“ข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

"คุกกี้ (Cookies)" หมายถึง ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของ ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีที่เราใช้คุกกี้ประเภทต่างๆ และตัวเลือกของคุณสำหรับจัดการการตั้งค่าการรวบรวมข้อมูลของเทคโนโลยีเหล่านี้

“คุกกี้การใช้งาน”

คุกกี้เหล่านี้ช่วยในการทำงานของเว็บไซต์และการปรับแต่งไซต์ให้เหมาะกับผู้ใช้ เช่น วิดีโอและการสนทนาสด คุกกี้เหล่านั้นอาจได้รับการกำหนดโดยเราหรือผู้ให้บริการจากบริษัทอื่นที่เราได้เพิ่มบริการของพวกเขาลงในหน้าเพจ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน ฟังก์ชันบางอย่างของเว็บไซต์อาจทำงานไม่ถูกต้อง

“คุกกี้ประสิทธิภาพ”

คุกกี้เหล่านี้ช่วยเราในการนับจำนวนและที่มาของการเข้าชม เพื่อให้เราสามารถวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพไซต์ของเราได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราทราบว่าหน้าใดได้รับความนิยมมากที่สุดและน้อยที่สุด และทราบว่าผู้เยี่ยมชมเข้าดูส่วนใดบ้าง ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้เหล่านี้จัดเก็บไว้จะถูกรวมไว้ด้วยกัน จึงทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน เราจะไม่ทราบว่าคุณเข้าชมไซต์ของเราเมื่อใด

“คุกกี้กำหนดเป้าหมาย (คุกกี้โฆษณา)”

คุกกี้เหล่านี้จะถูกกำหนดผ่านไซต์ของเราโดยพาร์ทเนอร์โฆษณาของเรา โดยบริษัทดังกล่าวอาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับความสนใจของคุณ และแสดงโฆษณาที่คุณสนใจบนไซต์อื่นๆ คุกกี้เหล่านี้ทำงานโดยการระบุแต่ละเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของคุณ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน คุณจะไม่เห็นโฆษณาที่คุณเป็นเป้าหมายบนเว็บไซต์ต่างๆ

"คุกกี้ที่จำเป็น"

คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการทำงานกับเว็บไซต์ และไม่สามารถปิดการใช้งานในระบบของเราได้ และโดยปกติแล้ว คุกกี้เหล่านี้จะถูกกำหนดไว้เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินการร้องขอบริการของคุณ เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบฟอร์ม คุณสามารถกำหนดให้เบราว์เซอร์ของคุณทำการบล็อก หรือเตือนให้คุณทราบเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ แต่นั่นอาจทำให้บางส่วนของเว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้

“Log” หมายถึง ข้อมูลที่เกิดจากการใช้งานแอปพลิเคชั่น ซึ่งรวมถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของแอปพลิเคชั่น”

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับ โดยทางตรงหรือทางอ้อม อันประกอบด้วย

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด สถานภาพสมรส ที่อยู่ อาชีพ สถานที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email address) หมายเลขโทรศัพท์ บัตรเครดิต รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน รถยนต์ที่ใช้งาน หมายเลขทะเบียนรถยนต์
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ที่อยู่จัดส่งเอกสาร รหัสไปรษณีย์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email address) ID Line Facebook WeChat WhatApp หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดผู้อ้างอิง รายละเอียดการติดต่อกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น
 • ข้อมูลสิ่งที่ท่านสนใจ เช่น รูปแบบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ท่านสนใจ งานอดิเรก กิจกรรม Social Network ที่ใช้ประจำ กีฬา หรือการท่องเที่ยว
 • ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกผลิตภัณฑ์และการบริการ เช่น เหตุผลในการซื้อ หรือเลือกที่อยู่อาศัย งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้เปรียบเทียบ ความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ ข้อมูลการเข้าชมผลิตภัณฑ์และการบริการ
 • ข้อมูลจากการจัดกิจกรรม เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว แบบสอบถาม ข้อมูลจากการลงทะเบียน เป็นต้น
 • ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้จากกล้องวงจรปิด โดยจะบันทึกเป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวในพื้นที่ที่อยู่ในการควบคุมดูแลของบริษัทฯ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ ได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ
 • ข้อมูลซึ่งระบุตำแหน่งพื้นที่ของท่านขณะที่ใช้งานเว็บไซต์ กรณีที่ท่านเปิดการใช้งานระบบ GPS ให้ถือว่าท่านให้ความยินยอมกับบริษัทในการเก็บรวบรวมและประมวลผลตำแหน่งพื้นที่ของท่านขณะใช้งานดังกล่าว อย่างไรก็ตามถ้าท่านต้องการปกปิดข้อมูลนี้ ท่านสามารถติดตั้งโปรแกรมหรือปิดระบบ GPS บนโทรศัพท์มือถือของท่านได้
 • พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ โดยบริษัทมีสิทธิใช้คุกกี้ (Cookies) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น
  • หมายเลขไอพี (IP address)
  • ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) ที่ใช้ในการเข้าถึง
  • หน้าเว็บ (Web page) ที่เข้าเยี่ยมชม
  • เวลาที่เยี่ยมชม
  • เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของบริษัท
 • พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชั่น โดยจะมีการเก็บ log การใช้งานของท่านจากบนแอปพลิเคชั่นของทางบริษัท
 • ข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องให้ไว้แก่บริษัท และบริษัทสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องขอความยินยอม ได้แก่
  • การให้ข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือสัญญา หรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลเพื่อเข้าทำสัญญา หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการให้แก่ท่าน ตามที่ท่านประสงค์ หรือที่บริษัทได้แจ้งไว้ต่อท่าน หรือมีผลอื่นใดตามกฎหมาย
  • การให้ข้อมูลที่เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การเก็บภาพของท่านในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เป็นต้น
  • ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลทรัพย์สิน ข้อมูลระบบการรักษาความปลอดภัยภายในที่พักอาศัยหรือสำนักงาน ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัย รวมถึงการบริหารอาคารที่พักอาศัย และสำนักงานซึ่งเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายของสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ซึ่งบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อน

2.2 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น หรือเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บข้อมูลของท่านโดยแปลงเป็นข้อมูลไม่ระบุตัวตน

กรณีที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือโฆษณาอื่นที่ไม่ใช่ของบริษัท นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามที่เว็บไซต์นั้น ๆ กำหนด โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

2.3 วิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น

 • ผ่านช่องทางของบริษัท เช่น ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic), เอกสาร หรือ ด้วยวาจา เป็นต้น ตามแต่สถานการณ์ หรือ
 • ผ่านช่องทางของพาร์ทเนอร์/ผู้ให้บริการอื่น เช่น Facebook และ Line เพื่อการสร้างข้อมูลของท่าน (profiles) หรือตัวแทน (agent) หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น ทางแอปพลิเคชัน (Application) ที่เกี่ยวเนื่องกับการอำนวยความสะดวกด้านการโครงการพักอาศัย สำนักงาน และระบบการรักษาความปลอดภัย

2.4 เด็ก

     บริษัทไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากเด็กอายุน้อยกว่าเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด (“ข้อจำกัดด้านอายุ”) หากท่านมีอายุน้อยกว่าข้อจำกัดด้านอายุ โปรดอย่าใช้บริการของบริษัท และอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ แก่บริษัท

     หากท่านเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองของเด็กที่มีอายุน้อยกว่าข้อจำกัดด้านอายุและทราบว่าบุตรของท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่บริษัท โปรดติดต่อบริษัท และสามารถขอใช้สิทธิของท่านได้

     หากท่านเป็นเด็กที่มีอายุน้อยกว่าข้อจำกัดด้านอายุ และมีความจำเป็นในการรับบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ขอให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง ของท่านให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือการใช้สิทธิของท่านตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม/การใช้/การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 เพื่อการทำรายการตามที่ท่านประสงค์ เช่น กรณีท่านลงทะเบียนขอรับข้อมูลและโปรโมชัน บริษัทจะจัดเก็บและใช้เฉพาะข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email address) หมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้สำหรับติดต่อกลับ หรือกรณีการจองออนไลน์ (Online Booking) บริษัทจะทำการจัดเก็บและใช้ข้อมูลที่จำเป็นในการออกเอกสารสำคัญสำหรับการทำรายการจอง

3.2 เพื่อการแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น การจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ ประเมินการบริการ รวมถึงการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท

3.3 เพื่อการแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น การจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ ประเมินการบริการ รวมถึงการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท

3.4 เพื่อดำเนินการตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา รวมถึงกับคู่สัญญาที่บริษัทใช้บริการ เช่น แบ่งปันข้อมูลตำแหน่งพื้นที่ของท่าน กรณีบริษัทใช้บริการเพื่อการระบุตำแหน่งพื้นที่ของบุคคลอื่น เป็นต้น

3.5 เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย เช่น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล การศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน

3.6 เพื่อประโยชน์ด้านการบริหารจัดการโครงการที่พักอาศัย สำนักงาน หรือการบริหารจัดการพื้นที่ที่บริษัทเป็นคู่สัญญาในการให้บริการ

3.7 เพื่อประโยชน์ด้านการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สินส่วนกลางของพื้นที่บริหาร หรือตามแต่ที่ได้มีการการตกลงกันตามสัญญาจ้าง เป็นต้น

3.8 เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย เช่น การจดทะเบียนต่างๆ การใช้สิทธิเรียกร้องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น

3.9 เพื่อป้องกันหรือระงับเหตุอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพของบุคคล การศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน เป็นต้น

3.10 เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ได้แจ้งขณะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น และ/หรือวัตถุประสงค์อื่นใดอันจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

3.11 บริษัทจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ เป็นการใช้ประมวลผล หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเป็นการเปิดเผยต่อบุคคลในบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัญญา หรือดำเนินการตามกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือได้รับความยินยอมจากท่าน

4. ผู้ที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4.1 บริษัทพาร์ทเนอร์ของบริษัท พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

4.2 ผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนของบริษัท ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมถึงตัวแทนผู้รับจ้างของบุคคลนั้น

4.3 บุคคลอื่น และ/หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งหมายความรวมถึงตัวแทน ลูกจ้าง ผู้รับจ้างของบุคคลนั้น ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท การจัดกิจกรรมทางการตลาด การเสนอข้อมูลข่าวสารของบริษัท รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เช่น การรับชำระเงิน การจัดทำข้อมูลเอกสาร ระบบเทคโนโลยี การส่งเอกสาร และการวิจัย หรือ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารที่พักอาศัย สำนักงาน และการรักษาความปลอดภัย รวมถึงบุคคลที่ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการ การดูแลและพัฒนาระบบและแอปพลิเคชัน (Application) ที่เกี่ยวเนื่องกับการอำนวยความสะดวกด้านการพักอาศัย สำนักงาน

4.4 นิติบุคคลอาคารชุด หรือ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และ/หรือ ผู้บริหารอาคารชุด หรือ ผู้บริหารหมู่บ้านจัดสรร

4.5 คู่สัญญาของบริษัทซึ่งมีฐานะเป็นผู้ว่าจ้าง และ/หรือผู้รับบริการ ของบริษัท

4.6 หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลใดที่บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูล ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือตามข้อตกลงที่บริษัทมีต่อหน่วยงานภาครัฐ หรือบุคคลอื่นใด หรือตามคำสั่ง หนังสือ หมายเรียก ของเจ้าหน้าที่รัฐ

5. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

5.1 บริษัทใช้ Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงมีการเข้ารหัสข้อมูลและจัดตั้ง Firewall โดย Secured Socket Layer (SSL) เป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัส เพื่อป้องกันผู้ที่แอบดักจับข้อมูลขณะที่มีการส่งผ่านเครือข่าย Internet การเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสนี้จะทำให้ผู้ดักจับไม่สามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลได้ นอกจากนี้ เทคโนโลยีนี้ยังใช้สำหรับการยืนยันความมีอยู่จริงของเว็บไซต์อีกด้วยบริษัทจะมีการปรับปรุงและทดสอบระบบเทคโนโลยีของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัยสูงสุดและน่าเชื่อถือ ในการนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการรักษาความปลอดภัย หากบริษัทเห็นว่าเครื่องมือดังกล่าวมีมาตรฐานสูงขึ้นและสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ดีมากยิ่งขึ้น

5.2 กรณีบริษัททำความตกลงไว้กับบุคคล กลุ่มบุคคล และ/หรือนิติบุคคล ภายนอกในการพัฒนา ดูแลรักษาระบบและ/หรือการประมวลผลข้อมูล สำหรับการจัดสรรทรัพยากร และ/หรือให้บริการในนามของบริษัท รวมถึง บริษัทอาจใช้โปรแกรม หรือแอปพลิเคชันที่มิใช่ของบริษัทในรูปแบบของการให้บริการซอฟต์แวร์สำเร็จรูปและ/หรือการให้บริการแพลตฟอร์มสำเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทจะไม่อนุญาตให้บุคคล กลุ่มบุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และบุคคล กลุ่มบุคคล และ/หรือ นิติบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้บริษัท จะต้องมีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามนโยบายของบริษัทด้วยเช่นกัน

5.3 กรณีที่ข้อมูลอยู่ในรูปแบบเอกสาร บริษัทจะจัดเก็บไว้ในบริษัท หรือสำนักงาน โดยกำหนดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เท่านั้น

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 ท่านที่เป็นเจ้าของข้อมูลสส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งได้ให้ไว้และอยู่ในความควบคุมของบริษัท หรือขอให้เปิดเผยการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม เว้นแต่ เป็นการคุ้มครองเจ้าของข้อมูล หรือสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

6.2 ท่านสามารถแจ้งยกเลิกหรือถอนความยินยอมให้บริษัทใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ได้ ซึ่งภายหลังจากการยกเลิกหรือถอนความยินยอมหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง ดังกล่าวแล้ว บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการหรือดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่บริษัทได้แจ้งไว้ต่อท่านได้ หรือตามที่ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้
     ทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บข้อมูลไว้เพื่อการตรวจสอบการให้บริการแก่ท่าน ในฐานะ ลูกค้า ผู้ใช้บริการ เจ้าของร่วม ผู้พักอาศัย ผู้ติดต่อ คู่สัญญาไว้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ หรือเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย โดยบริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นอีกต่อไป

6.3 หากบริษัทไม่ดำเนินการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ท่านสามารถขอให้บริษัทดำเนินการทำลาย ลบ หรือระงับใช้ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

 • สิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล การระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการ เป็นต้น
 • ท่านสามารถดำเนินการตามสิทธิข้างต้น สำหรับผู้ใช้บริการของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด แจ้งผ่าน โทร : (66)2-688-7555 โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำขอของท่าน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับคำขอดังกล่าว

7. กิจการเกี่ยวกับการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ในกรณีที่บริษัทส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตลาด และการส่งเสริมการตลาด รวมถึงผลิตภัณฑ์ การบริการ และกิจการที่น่าสนใจให้แก่ท่าน หากท่านตกลงรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแล้ว ประสงค์จะยกเลิกการรับข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถดำเนินการได้โดยแจ้งผ่านฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร : (66)2-688-7555

8. ข้อยกเว้นการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เช่น

8.1 ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วตั้งแต่เวลาท่านได้เปิดเผยข้อมูลให้บริษัท หรือถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยมิใช่ความผิดของบริษัท

8.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับความยินยอมจากท่านไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการอนุญาตโดยวิธีการอื่นใด

8.3 การเปิดเผยข้อมูลตามความจำเป็น เนื่องจากกระทำตามกฎหมาย คำสั่ง กฎข้อบังคับ คำสั่งศาล หน่วยงานของรัฐ หรือตามความจำเป็นอื่นใด

9. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บริการแก่ท่าน หรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ เว้นแต่ มีกฎหมายกำหนด และ/หรือเหตุจำเป็นอื่นใดที่จำเป็นต้องจัดเก็บเกินกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น

เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว บริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากฐานข้อมูล ของทั้งข้อมูลที่เก็บในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) และ/หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Soft Copy) ต่อไป

10. การปรับปรุงนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล / การติดต่อบริษัท

10.1 บริษัทอาจมีการปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดหรือบางส่วน ถ้ามีการแก้ไข บริษัทจะปรับปรุงนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทางเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอื่นของบริษัท

10.2 ผู้ใช้งานสามารถแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ติดต่อได้ที่ “พลัส พร็อพเพอร์ตี้” ทั้งนี้ ผู้ใช้งานตกลงให้ดุลยพินิจของบริษัทถือเป็นที่สุด

อย่างไรก็ดี บริษัทขอแนะนำให้ท่านโปรดเข้ามาติดตามตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว เนื่องจากนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกาศ

11. ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล
หากท่านต้องการติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากมีข้อสงสัย รวมทั้ง มีข้อร้องเรียนใดๆ (เพิ่มเติม)
ท่านสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 09:00 - 18:00
โทร : (66)2-688-7555
แฟกซ์ : (66)2-109-5479
อีเมล : plusagency@plus.co.th
Line Official : @Plusproperty (https://lin.ee/iSSTTkr)

เมื่อท่านตกลงยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทจะถือว่าท่านยอมรับว่าการใช้บริการใดๆ
ของบริษัทถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมด และการตกลงยอมรับดังกล่าวนี้มีผลสมบูรณ์

การใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว
(Data Subject Requests)

ในกรณีท่านต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน หรือเพื่อขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้ง มีข้อร้องเรียนใดๆ (เพิ่มเติม) ท่านสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สถานที่ติดต่อ: 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 09:00 - 18:00
เบอร์โทรศัพท์: (66)2-688-7555
อีเมล: plusagency@plus.co.th